25 jaar ervaring in zorg en onderwijs

Hygiënisch werken

Iedereen die in de zorg en het welzijn werkt, moet hygiënisch werken. Ouderen, gehandicapten, zieken, maar ook kleine kinderen zijn kwetsbaar.


Lees verder

Medicatieveiligheid

 Medicatieveiligheid staat hoog op de agenda van veel zorgorganisaties. Dat is belangrijk want een fout in het medicatieproces kan ernstige gevolgen hebben voor de cliënt: ze kunnen ziek worden, complicaties oplopen of soms overlijden.


Lees verder

Planmatig werken

 Wij kunnen uw werkprocessen op orde brengen, medewerkers trainen, ondersteunen bij de inrichting van het zorgdossier en werkprocedures schrijven.


Lees verder

Risicosignalering

Veiligheid in de zorg neemt toe door een goede risicosignalering. Cliënten zijn erbij gebaat als op tijd risico’s worden ingeschat en de juiste (preventieve) interventies worden ingezet. Bovendien zijn organisaties verplicht op een aantal onderwerpen een risicosignalering uit te voeren.


Lees verder

Back to Top